Een veelgebruikte en herkenbare uitspraak. Net als: ach, maak je niet druk, trek het je niet aan, overal is wat. Het zal wel goed komen. Kom op, zo erg is het toch allemaal niet. Misschien doe je dit soort uitspraken zelf ook wel eens. Eigenlijk zonder er bij na te denken. Deze uitspraken kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen op het moment zelf, ook jaren later kunnen mensen hier nog last van ondervinden.

In mijn praktijk spreek ik veel mensen met allerlei, soms vage klachten. Mensen die onzeker zijn, slecht slapen, stress ervaren, niet lekker in hun vel zitten of in een depressie zijn geraakt omdat ze heel lang op de automatische piloot hebben geleefd. Hun gevoel hebben genegeerd. Vaak geven ze zelf aan veel last hebben van stress en vermoeden ze dat het inslikken van emoties hier debet aan is.   

Hoe komt het dat zoveel mensen hun emoties niet (kunnen of durven) uiten?

In de eerste 7 jaar van ons leven, nemen we als een spons, alles wat er in onze directe omgeving gebeurt, op. Door te kijken naar het voorbeeld dat onze ouders, opvoeders en andere sleutelfiguren ons voorleven, leren we wat normaal, geaccepteerd en gewaardeerd gedrag is en wat niet. Gedrag dat past binnen de samenleving of cultuur waarin we opgroeien.

Ouders en opvoeders doen dit met de beste bedoelingen. Zij fungeren slechts als  doorgeefluik. Ze leren hun kinderen wat zij zelf in hun opvoeding hebben meegekregen en waarvan zij denken dat het belangrijk is. Jammer genoeg hoort het uiten van emoties hier vaak niet bij.

Wat zijn de gevolgen van het inslikken van emoties?

Wanneer je niet leert hoe je emoties veilig kunt uiten, raak je steeds verder van jezelf verwijderd. Sta je niet in contact met je gevoel. Doe je wat men van je verwacht of wat jij denkt dat van je wordt verwacht, in plaats van datgene waar jij je goed bij voelt. Doordat veel van die verwachtingen niet worden uitgesproken, kan dat onzeker maken. Doe ik het wel goed? Is dit wat de ander van mij verwacht?

We stoppen emoties en gevoelens ver weg, verleggen de focus en gaan vooral dóór. Totdat de beruchte druppel onze emmer doet overlopen en we niet langer om onze emoties heen kunnen.

Verwachtingen, behoeften en verlangens

Door de gerichtheid op het voldoen aan de verwachtingen die anderen van ons hebben, is het op den duur heel lastig om contact te maken met onze eigen behoeften en verlangens. Om ze te benoemen en antwoord te kunnen geven op vragen als: waar word ik nu echt blij van, wat maakt mij gelukkig? We kunnen we ons ook niet gezien en gehoord of serieus genomen voelen. Dat kan leiden tot het ontwikkelen van zwijgpatronen en afsluiting.

Gezondheid en relaties

Deze externe gerichtheid zorgt ook voor problemen in onze relaties en in werksituaties. Mede omdat we zelf ook bepaalde verwachtingen koesteren ten aanzien van de ander. Wanneer je geen contact kunt maken met je eigen behoeften en verlangens en tegelijkertijd een heel aantal, veelal onuitgesproken, verwachtingen hebt van je partner, je relatie, je collega’s en je werk, loop je op den duur vast. Op een dag barst de bom en komt alles er uit op een manier waarvan je achteraf moet constateren dat die niet heel handig was.

Of je lichaam zet je letterlijk stil: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch. Onverwerkte en onderdrukte emoties zetten zich vast in je lichaam en verstoren daar de energie-doorstroming. Daardoor kun je allerlei klachten ontwikkelen: slapeloosheid, hoofdpijn, eczeem, verminderde concentratie om maar een paar te noemen.  Iets op je lever hebben, iets zwaar op de maag hebben liggen zijn uitdrukkingen die precies hier naar verwijzen. Het is een bekend gegeven dat 95% van alle klachten een psychische oorzaak hebben.

Hoe kun je hier positief verandering in brengen?

Het opheffen van energetische blokkades vormt de basis voor bewustwording en schept de mogelijkheid om nieuwe gedachte- en gedragspatronen te ontwikkelen die je ondersteunen in het leven. Wanneer je weer in contact staat met je gevoel, kun je beter reageren op de signalen die je lichaam afgeeft en voorkomen dat je ziek wordt of een terugval krijgt.

Praten over je emoties en gevoelens kan tijdelijk voor verlichting zorgen maar lost het probleem niet op. Een holistische aanpak werkt op alle niveaus van het bestaan: fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch. Door klachten en oorzaken op deze manier aan te pakken, kun je volledig helen.