D-Day

Vorig jaar bezocht ik Omaha Beach, één van de vele stranden in Normandië die 75 jaar geleden het toneel waren van zware gevechten. De film die men in het bijbehorende museum vertoonde, heeft diepe indruk op mij gemaakt. Het bracht de oorlog, de invasie en de gevolgen daarvan, heel dichtbij.

De 2e WO heeft diepe wonden geslagen in onze gemeenschappen en vele mensen getekend voor het leven. Niet alleen zij die de oorlog meemaakten, ook in de generaties daarna zijn er mensen voor wie leven overleven is, elke dag opnieuw. Deze mensen zijn getraumatiseerd.  Voor hen heeft het strijdtoneel zich van buiten naar binnen verplaatst. Daar drukken angst, wantrouwen, pijn, verdriet, schaamte en depressie hun stempel op de kwaliteit van leven en al hun relaties.

Hoe ontstaat een trauma

Een trauma ontstaat wanneer je één of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen) in je leven niet goed hebt kunnen verwerken. Er zijn allerlei situaties die een trauma kunnen veroorzaken. Huiselijk geweld, seksueel misbruik, oorlogsgeweld, het verlies van iemand die voor jou heel belangrijk is, een ernstig ongeval, een geboorte of bevalling waarin jouw leven en/of dat van je kind ernstig in gevaar zijn, een gewelddadige of levensbedreigende gebeurtenis waar je getuige van was, pestgedrag waar jij het slachtoffer van bent of was, niet gezien of niet gehoord worden door ouders, opvoeders of hulpverleners zijn slecht enkele voorbeelden.

Hoe herken je een trauma

De aanwezigheid van een trauma kun je herkennen aan gedrag en aan (vage) klachten op het gebied van gezondheid en welzijn. Veel mensen die traumatische ervaringen met zich mee dragen, hebben moeite met het aangaan en onderhouden van relaties of het vasthouden van werk. Door een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid is het sociaal emotioneel functioneren beperkt. Dat kan leiden tot jezelf afsluiten of afzijdig houden. Dat is een reactie vanuit ons oerinstinct: bevriezen.

Daarnaast zijn er mensen die juist een overactief sociaal leven hebben om zo hun problemen, emoties en gevoelens niet te hoeven ervaren. Dat zijn de mensen die vluchten.

Trauma kan zich ook uiten in lichamelijke of allerlei vage klachten zoals slapeloosheid, slecht of verminderd concentratievermogen, nachtmerries, nachtelijk zweten, angst- of paniekaanvallen, boosheid, snel geprikkeld zijn, rug,- nek-, schouder- en heupklachten, pijn op de borst, problemen met de ademhaling of spijsvertering, huid of darmklachten, spanningsklachten enz.

Omgaan met trauma

Veel mensen die klachten ervaren weten dat zij ingrijpende gebeurtenissen hebben doorgemaakt, die zij geen goede plek hebben kunnen geven. Vaak wordt dit afgedaan met: ach overal is wat, het leven gaat door, ook dit gaat voorbij. Ondanks dat hun lijf schreeuwt om aandacht, blijven ze doorgaan. Vaak op de automatische piloot. Niet zelden omdat er een heel groot schuldgevoel of schaamte op zit.

Daarnaast is er een grote groep mensen die met allerlei (vage) klachten blijft rondlopen, zonder dat zij zelf de link leggen tussen hun klachten en een opgelopen trauma. Dat zijn de mensen die vaak jarenlang dokteren en uiteindelijk de boodschap krijgen: we kunnen niets vinden of we kunnen niets (meer) voor u doen, u moet er maar mee leren leven.

Niets is minder waar. Vanuit een holistische aanpak kan de oorzaak van klachten worden achterhaald en kunnen trauma’s worden geheeld.    

Holistische Heling van Trauma

Trauma’s spelen zich af op de 4 niveaus van ons bestaan: zowel fysiek als mentaal, emotioneel en spiritueel. Fysiek kan trauma zich uiten door allerlei vage lichamelijke klachten. Mentaal door onzekerheid, negatieve gedachten of een gebrekkig zelfvertrouwen. Emotioneel door het ervaren van een bepaalde overgevoeligheid, snel geraakt zijn of niet in contact staan met gevoelens en emoties. Spiritueel uit trauma zich in het niet kunnen ervaren van verbinding met jezelf, de mensen en de wereld om je heen.

Heling van trauma kan mijns inziens daardoor alleen plaats vinden door op al deze niveaus te werken. Alhoewel psychotherapie ondersteunend kan zijn, is dit niet altijd aangewezen of afdoende om trauma’s te verwerken. Bovendien kan door het praten over een ingrijpende gebeurtenis, het trauma zich verdiepen en kan de traumatische gebeurtenis opnieuw worden beleefd.  

Met name voor kinderen is het belangrijk om heling op een zachte, natuurlijke en energetische wijze te laten plaatsvinden. Vanuit een holistische aanpak werk ik op alle 4 niveaus, zowel met kinderen als met volwassenen. Iedereen is uniek, jij ook. Maatwerk staat bij mij daarom altijd voorop. Dankzij de bevrijding van angst en trauma kun je weer leven in vrijheid én vanuit verbinding.